våtspinning textilfibrer

Textiltillverkning

Swerea använder och utvecklar innovativa bearbetningsmetoder för framställning och tillverkning av textilfibrer och garn till textila material och produkter från biobaserade och syntetiska råmaterial. Genom forskning och samarbeten utvecklar vi nya hållbara textila material samt material med ny funktionalitet.

Textilfibrer

Vi kan framställa textilfibrer med tekniker som smältspinning, melt blown, elektrospinning samt lösningsmedelsspinning. Våtspinning, en variant av lösningsmedelsspinning, är en beprövad metod för att tillverka textilfibrer av material som inte tål att smältas, till exempel biobaserade råvaror som cellulosa från skogsråvara.

Smarta fibrer

Temperaturreglerande fibrer (PCM), elektriskt ledande fibrer (värmning, smarta textilier), piezoelektriska fibrer (sensorer) samt elektrospunna nanofibrer för applikationer inom biomedicin är några exempel på fibrer som utvecklats eller är under utveckling.

Utrustning för textiltillverkning

Swerea har mångårig och djupgående kunskap om textila material, textilfibrer och deras bearbetning. För utvärdering av råvaror och färdiga fibrer finns avancerad utrustning för mekanisk, fysikalisk och kemisk analys. Vi har ett fullt utrustat textillaboratorium för att utvärdera de mekaniska och kemiska egenskaperna hos de utvecklade materialen.

Till vårt förfogande har vi lablinjer för smältspinning (bi-komponent, 1-3 kg/h) och våtspinning (0.5 kg/h). För tillverkning av specifika kompounds (smältspinning) har vi en modern dubbelskruvextruder med gravimetrisk dosering och avgasning, 5-50 kg/h.

Samverkan

CelluTex är ett av de initiativ som vi koordinerar för att stimulera forskning, utveckling och innovation inom biobaserade textila material.

Kontakt och mer information

Bengt Hagström

Phone: 
+46 (0)31 706 63 62