OEKO-TEX STEP certifiering

Vill du visa att dina produkter och material är producerade på ett miljövänligt och hållbart sätt? Genom Swerea kan du certifiera din produktion enligt STeP. Certifieringen omfattar såväl miljöpåverkan som kemikalier, kvalitet, socialt ansvar och säkerhet på arbetsplatsen.

STeP (Sustainable Textile Production) är en certifiering från OEKO-TEX® Association och riktar sig till företag inom den textila kedjan som vill tillverka sina produkter på ett ansvarsfullt sätt utifrån;

  • Miljövänlig produktion
  • Säker arbetsplats
  • Socialt ansvarstagande
  • Kvalitetssäkring

Fördelar med OEKO-TEX STEP

En STeP-certifiering innebär att man aktivt arbetar med att minimera sina risker, minska sin resursförbrukning samt skapa en säker och attraktiv arbetsplats för medarbetarna. Certifikatet ger dessutom möjlighet att på ett transparent sätt kommunicera sitt förbättringsarbete till kunder.

Omfattning av certifieringen

STeP analyserar och utvärderar den existerande produktionen. För att nå en certifiering krävs ett aktivt förbättringsarbete för en mer hållbar produktion samt att man uppfyller kraven i standarden.

Exempel på delar som ingår är kontroll av utsläpp till vatten och luft, ett riskförebyggande arbete för att undvika arbetsplatsolyckor samt ersättning av miljö- och hälsovådliga kemikalier. Ett företag som har kommit långt i sitt arbete att implementera STeP kan arbeta med frågor som jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen, nolltolerans på felvaror och Design for Environment.

Är du intresserad av att certifiera ditt företag enligt STeP? Kontakta oss för mer information. Du kan också läsa mer på STeP’s webbplats.

Kontakt och mer information

Helena Hjärtnäs

Phone: 
+46 (0)31 706 63 03