Återvinning

Återvinning av polymerer

Swerea har genom åren byggt upp gedigen kompetens om återvinning av plastmaterial. Vi har viktig kunskap om materialseparering, karaktärisering och kvalitetssäkring, omarbetning och uppgradering av återvunna material.

Plaståtervinning

Plaståtervinning har blivit högaktuellt i och med medvetenheten om klimatförändringar, nödvändigheten av att spara på naturresurser och minska beroendet av fossila råvaror som olja.

Kabelåtervinning

Swerea har främst under flera år drivit forskningsprogram för kabelåtervinning i samarbete med medlemsföretag från kabelbranschen. Syftet är att återvinna plastmaterialen i kabelavfallet så långt som möjligt (metallerna återvinns redan). Vi arbetar även brett med andra typer av plaster.

Materialkarakterinsering för ökad återvinning

Vi erbjuder tjänster inom återvinning av polymera material, vilket innefattar:

  • Karaktärisering av det återvunna materialet med avseende på mekaniska egenskaper, termiska egenskaper, kemiska egenskaper och livslängdsegenskaper
  • Processbarheten hos det återvunna materialet, d.v.s processegenskaper vid formsprutning och extrudering
  • Uppgradering av det återvunna materialet för att förbättra dess materialegenskaper och processbarhet. Detta innefattar typiskt materialutveckling, kompoundering och utvärdering.

Mer information

Kontakt och mer information

annika boss

Annika Boss

Phone: 
+46 (0)31-706 63 73