polymerer

Polymerer

Swerea bedriver forskning och utveckling inom polymerer, det vill säga plastområdet. Verksamheten präglas av bred polymerteknisk kompetens och riktar sig mot branscher och produkter där polymerer (plast och gummi) är centrala material.

Polymerteknik

Inom området polymerer erbjuder vi tjänster inom produktutveckling, materialutveckling, konstruktion, materialval, haverianalys/problemlösning etc. Vi erbjuder också mekanisk, kemisk, reologisk och termisk provning och analys av polymerer med tillgång till modern analys- och testutrustning.

Våra tjänster baseras på generell och djup kompetens inom plastmaterials egenskaper och bearbetning och är kopplade till produktkrav utifrån användningsområde, kravspecifikationer, etc.

Fokusområden

  • Biokompositer
  • Elektrisk ledningsförmåga
  • Polymera material i korrosiva miljöer
  • Polymerbaserade nanokompositer
  • Återvinning av kabelisolering och andra plastmaterial.

Kontakt och mer information

Henrik Oxfall

Phone: 
+46 (0)31-706 63 34