metaller

Metaller

Stora delar av vår verksamhet är inriktad på utveckling, tillverkning, användning och återvinning av metaller. Vi arbetar med tillverkare och användare av metalliska material och produkter och utvecklar både processer och material. Utmaningen kan vara energieffektivisering, livslängd, hållfasthet, korrosionsmotstånd etc.

Forskning och utveckling i samarbete med stål- och metallindustri utgör en betydande del av Swerea:s verksamhet. Detta innefattar i huvudsak direkt forskning med industrin i samband med process- och legeringsutveckling, från gruvan till färdiga produkter och dess användning.

Forskningsprojekt och samarbetsprogram

Vi kombinerar våra experimentella resurser vad gäller provning och avancerad mikroskopering med våra beräkningsmetoder för att öka förståelsen i metallens beteende. Vi arbetar även inom ramen för nationella och internationella projekt med bredare grundläggande frågeställningar där materialtillverkare och materialanvändare går samman i olika program.

Metaller och legeringar

Även om stål utgör den största delen av verksamheten arbetar vi också med andra viktiga metaller som aluminiumlegeringar, kopparlegeringar, högtemperaturmaterial, magnesiumlegeringar, nickelbaslegeringar, titanlegeringar med flera.

Kontakt och mer information

Lena Ryde

Lena Ryde

Phone: 
+46 (0)8-440 48 81
Swerea KIMAB

Martin Risberg - Swerea SWECAST

Martin Risberg

Phone: 
+46 (0)36-30 12 62
Swerea SWECAST

Roger Andersson Swerea MEFOS

Roger Andersson

Phone: 
+46 (0)920 20 19 08
Swerea MEFOS