Keramer
Keramer

Keramer och keramiska material

Keramer och keramiska material är en bred materialgrupp som kan vara nyckelkomponenten vid utveckling av nya innovativa produkter och öka deras prestanda och livslängd. Keramers unika egenskaper gör dem användbara i applikationer som fordon, elektronik, medicinsk teknik samt energi och miljö.

Keramers högtemperaturtålighet, tröghet och korrosionsbeständighet är väsentliga egenskaper för produkter som ska tåla höga temperaturer, katalysatorbärare i bilar, vara inerta mot mänsklig vävnad, medicinska applikationer eller sitta i tuffa miljöer som tätningar och ventiler i pumpar i kemisk industri.

Bearbetning och karakterisering av keramer

Keramer, oorganiska, icke metalliska material, tillverkas genom kompaktering av pulver eller pulversuspension till en kropp som sedan sintras vid hög temperatur. Vid framtagning av komponenter är det viktigt att ha god kännedom om hela kedjan från utgångsmaterial till färdig produkt. Vi har djup kompetens om tillverkning och karakterisering av keramer som till exempel används som konstruktionskeram, biokeram, elektrokeram, eldfasta material eller porslin.

Hur kan vi hjälpa dig?

Om du vill använda keramer och keramiska komponenter i en slutprodukt kan vi hjälpa till med att ta fram prototyper och mindre serier. Vi kan även bistå med råd inför uppskalning till effektiv produktion i industriell skala eller hjälpa till att hitta en befintlig keramproducent.

Kontakt och mer information

Sven Karlsson

Phone: 
+46 (0)31 706 62 94