Gjutning.

Gjutna material

Swerea har stor kunskap och erfarenhet för olika gjutprocesser, alltifrån komponentgjutning till sträng- och götgjutning. Detta tillsammans med vårt breda kunnande om gjutna material och gjutna produkter gör Swerea till ett unikt och ledande forskningsinstitut.

Swerea har inte bara ett stort kunnande om befintliga tillverkningsprocesser utan erbjuder, förutom optimering av befintliga, också utveckling av helt nya tillverkningsprocesser. Med vår djupgående kompetens om gjutna materials egenskaper kan vi föreslå samt utveckla lämpligt material för gjutning. Vi sätter kundens och produktens krav i centrum och kopplar på vårt kunnande inom olika gjutprocesser, från komponentgjutning till sträng- och götgjutning.

Vår verksamhet inom gjutna material innefattar hela livscykeln, från utveckling och tillverkning till färdig komponent och återvinning. Vi arbetar även med miljö- och energifrågor kring gjutning.

På Swerea finns flera test- och demonstrationsanläggningar och vi kan erbjuda alltifrån provning och simulering till gjutförsök i pilotskala.

Kontakt och mer information

marie-fredriksson

Marie Fredriksson

Phone: 
+46 (0)36-30 12 18