Biobaserade material

Biobaserade material från bland annat skogsråvara och havet är en framtida möjlighet för att skapa produkter tillverkade av närodlade material. Swereas fokus inom området ligger på framställning av textilier och biokompositer.

Naturmaterial och cellulosa

Vi erbjuder företag hjälp med att utveckla nya textila produkter från svensk skogsråvara genom att använda metoden våtspinning. Genom att använda naturmaterial från skogen för att producera cellulosabaserade textilfibrer kan efterfrågan på textilier mötas på ett hållbart sätt, samtidigt som råvarutillgången inom Europa kan säkras.

Plaster kan förstärkas med träfibrer och man får då en biokomposit. Fördelarna ligger i att materialet blir starkare och att mängden använd plast minskar, då den ersätts med träfiber. Materialet kan användas i till exempel möbler och fordonskomponenter.

CelluTex och EcoBuild är några av de initiativ som vi koordinerar för att stimulera forskning, utveckling och innovation inom området.

Kontakt och mer information

Jonas Aspling

Phone: 
+46 (0)31-706 63 29
Swerea IVF

Tobias Köhnke

Phone: 
+ 46 (0)31-706 63 38
Swerea IVF

Chuan Wang

Chuan Wang

Phone: 
+46 (0)920-25 52 23
Swerea MEFOS

Birgitha Nyström

Phone: 
+46 (0)911-744 09
Swerea SICOMP