Formsprutning

Formsprutning är den form av plastbearbetning som är vanligast för framställning av plastkomponenter. Metoden lämpar sig för enkla såväl som komplexa produkter i stora produktionsserier.

Utvärdera plastens egenskaper

Vi formsprutar själva de provkroppar som används i vår materialprovning. Detta innebär att vi snabbt kan gå från kompoundring till provning av materialets egenskaper. Att vi själva formsprutar innebär också att vi har kontroll över samtliga moment i provningen.

Utrustning

Förutom ISO- och ASTM-provstavar och plattor för i första hand mekanisk provning har vi också möjlighet att med ett spiralverktyg bedöma ett materials flytegenskaper. Vi kan även erbjuda möjligheten att prova kundverktyg hos oss.

Vår formspruta är en Engel ES 200/110 med 1100 kN låskraft utrustad för bearbetningstemperaturer upp till 450 °C.

Kontakt och mer information

Jan Johansson

Phone: 
+46 (0)31-706 63 25