slamgjutning

Slamgjutning och tryckslamgjutning

Slamgjutning är en metod för pulverbaserad formning av keramiska komponenter som länge använts vid tillverkning av hushålls- och sanitetsporslin men även för komponenter till förbränningsmotorer.

Slamgjutning är en filtreringsprocess där en vattenbaserad pulversuspension hälls i en porös gipsform och komponenten byggs upp genom att suspensionen avvattnas kapillärt.

Fördelar med slamgjutning

Fördelarna med slamgjutning som formningsmetod är framför allt att man kan forma komplexa geometrier och att man i regel kan erhålla material med god homogenitet. Vidare är formmaterialet, gips, billigt. Bland nackdelarna kan nämnas krav på många formar och stort utrymme vid storskalig produktion. Formarna har även begränsad livslängd. För att undvika dessa nackdelar har man utvecklat en metod som kallas tryckslamgjutning eller tryckgjutning. I stället för gipsformar används formar av polymera material med större porer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med både slamgjutning och tryckgjutning av såväl porslinsmaterial som mer avancerade kerammaterial. Vi har stor erfarenhet när det gäller hela processkedjan och kan erbjuda hjälp med materialval, val av dispergeringskoncept och design. Vi kan tillverka prototyper av keramiska komponenter och även förmedla kontakter med potentiella industriella tillverkare.

Kontakt och mer information

Ola Lyckfeldt

Phone: 
+46 (0)31-706 62 77

Erik Adolfsson

Phone: 
+46 (0)31-706 62 98