tillverkning av keramer

Tillverkning av keramer

Swerea har kompetens inom olika processer för tillverkning och framställning av prototyper och konstruktion med keramiska material. Keramer tillverkas genom kompaktering av pulver till en kropp som sedan sintras vid hög temperatur.

Val av tillverkningsmetod styrs av komponentens geometri, seriestorlek och krav på egenskaper. Keramer är hårda och högtemperaturtåliga material som inte deformeras plastiskt, har god korrosionsbeständighet och låg elektrisk ledningsförmåga. Vi framställer prototyper och mindre serier av komponenter med nya metoder som kan skalas upp till effektiv produktion.

Pulverformningsmetoder för keramer

Vi arbetar med ett brett spektrum av pulverformningsmetoder för keramer, exempelvis slamgjutning, direktkonsolidering, granulering/pressning, tejpgjutning, extrudering, additiv tillverkning och formsprutning. Vi erbjuder:

  • Metoder för granulering av pulver (keramer, metallpulver och hårdmetall)
  • Metoder för formning av keramiska komponenter
  • Metoder för sintring av keramer
  • Karakterisering av pulver, pulversuspensioner och pulverbaserade pastor
  • Karakterisering av keramers materialegenskaper
  • Framtagning av keramiska prototyper

Keramiska byggsätt

Keramiska byggsätt, där keramer integreras med metalliska ledare, kan tas fram. Exempel på framtagna byggsätt är sensorer för tuffa miljöer och komponenter för kylning av högeffektselektronik.

Mer information

Kontakt och mer information

Sven Karlsson

Phone: 
+46 (0)31 706 62 94