Granulering och frysgranulering

Vid tillverkning av keramiska komponenter genom pulverpressning krävs oftast granulering innan pressning kan genomföras. Swerea har gedigen kunskap inom granulering och har också vidareutvecklat en alternativ granuleringsteknik – frysgranulering (FG).

Granulering av keramer, men även andra material

Vi har byggt upp betydande erfarenhet och kunskap avseende granulering och frysgranulering av många olika material, främst keramer men även metaller och kompositmaterial. Det industriella intresset för frysgranluering har kontinuerligt växt och intensifierats under senare tid. Baserat på lovande försök och utveckling på Swerea har lyckosamma kommersiella applikationer realiserats. Detta har också blivit möjligt då utrustning för frysgranulering blivit kommersiellt tillgängligt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi tillhandahåller hjälp med optimering av suspensionsegenskaper och granuleringsförfarandet liksom med karakterisering av granulat och presstudier. Små mängder granulat för initiala tester och utvärdering och mindre produktionsvolymer kan produceras. Vi hjälper också till med råd kring utrustning och etablering av produktionslinjer.

Kontakt och mer information

Ola Lyckfeldt

Phone: 
+46 (0)31-706 62 77