ytteknik

Ytteknik

Dagens multifunktionella material och produkter ställer höga krav på slitage och förbättrade ytegenskaper. Swerea använder ett stort antal metoder inom ytteknik för bedömning och utvärdering av komponenters och produkters ytor och ytskikt, såväl mekaniska som fysikaliska egenskaper.

Att minska energiåtgång och miljöpåverkan kommer att vara en av de viktigaste drivkrafterna i utvecklingen av framtida ytbehandlingsprocesser. Utvecklingen drivs framåt av krav på prestanda, flexibilitet och miljöanpassning.

Optimerade ytegenskaper för multimaterial

Förändringen går mot produkter med hög renhet och optimala ytegenskaper. Produkter med optimerade ytegenskaper ger dig som kund stora konkurrensfördelar, i form av minskat underhåll och produktionskostnader.

Våra anläggningar används för försök och utprovningar under produktionslika förhållanden. Det kan handla om att undersöka och analysera obehandlade ytor av polymerer, stål, andra metaller eller kompositer.

Funktionella ytegenskaper

Vanligtvis är det ytbehandlade komponenter som ska klara krav på korrosionströghet, nötningsbeständighet eller andra typer av funktionella ytegenskaper som är intressanta.

Mekaniska och fysikaliska egenskaper

Mekaniska egenskaper kan vara skiktets tålighet mot olika typer av deformation. Vi använder oss av provmetoder som bedömer skiktet med avseende på vidhäftning, töjbarhet, slagtålighet och slitage för att nämna några. Fysikaliska ytegenskaper kan vara kulöravvikelser, glans och vågighet.

Kontakt och mer information

Johan Tidblad

Johan Tidblad

Phone: 
+46 (0)8-674 17 33

Charlotte Ireholm

Phone: 
+46 (0)31-706 61 42