Plasmateknik

Plasmabehandling är en snabb och effektiv teknik som kan användas för att rengöra eller förändra en yta kemiskt och strukturellt. Swerea arbetar med plasmabehandling för olika material så som textil, plast, kompositer, metall och glas.

Plasmabehandling, en effektiv teknik

Tekniken kan användas inför limning och lackering för att nå ökad ytenergi och rätt kemi i ytan och på så sätt få starkare och hållbarare produkter. Den kan också användas för att nå en smutsavvisande yta på textiler genom att modifiera den inför våtkemisk behandling eller genom deponering/polymerisering av ämnen på ytan.

På Swerea använder vi oss av plasma på textil, plast, kompositer, metaller och glas för att:

  • Öka vidhäftningen vid limning och beläggning
  • Öka livslängden hos fogar och belagda material
  • Öka beständigheten hos belagda material
  • Hjälpa företag att hitta en kvalitetssäker ytbehandlingsprocess
  • Hjälpa företag att kunna använda fler/nya typer av lim, lack m.m. på en yta
  • Spara resurser i form av miljöfarliga ämnen, energi och produktionskostnader

Utrustning

På våra lab kan vi hjälpa dig med provning, verifiering, utveckling och forskning. Vi har två atmosfärsplasmor och en vakuumplasma. Med den ena av atmosfärsplasmorna kan vi behandla släta ytor och med olika gaser ytmodifiera, etsa, spraya, deponera och polymerisera på ytan. Den andra är kopplad till en robot och kan användas för att kontrollerat rengöra och ytmodifiera mer komplicerade geometrier.

Kontakt och mer information

Åsa Lundevall

Phone: 
+46 (0)31-706 60 59