ytbehandling

Ytbehandling

Hur påverkas en lackerad yta av fläckar med fett eller oxider? Ytbehandling av olika material blir allt viktigare för process- och produktutveckling. Swerea har resurser för att både ytbehandla och utvärdera ytskikten på ett effektivt sätt.

Ytbehandling och ytskikt måste ständigt utvecklas för att möta nya krav från omvärlden. Vi erbjuder optimering och utvärdering av storskaliga industriella ytbehandlingsmetoder som förbehandling, lackering, rengöring, varmmetallisering men även processer som lokal värmebehandling och ytbeläggning.

Utvärdera ytbehandlingsprocesser

Genom att vi kontinuerligt utvärderar nya processer för ytbehandling håller vi oss uppdaterade och behärskar processerna. Vi har flexibla pilotanläggningar och lackeringsanläggningar och lång erfarenhet av att jobba tillsammans med fordons- och metallindustrin både nationellt som internationellt.

Samverkan och projekt inom ytbehandling

Vi samverkar med industrin i stora projekt men utför även mindre uppdrag. Större projekt innefattar ofta kartläggning, finish, prestanda och stöd vid optimering av processer för ytbehandling. Mindre uppdrag utförs i laboratorium där vi mäter ytskikts egenskaper och utseenden, genomför miljö- och korrosionsprovning, fastställer ytors renhet genom ytanalyser och utför analyser av partikelrenhet.

Vi kan hjälpa er med följande:

  • rengöring – förbehandling och passivering
  • pulver- och våtlackering
  • kemisk och elektrolytisk ytbehandling
  • miljöanpassad lackering
  • korrosionsegenskaper
  • ugnskurvor, uthärdningsgrad
  • provning av t ex lacksystem och termiskt sprutade skikt
  • mätning av partikelrenhet

Kontakt och mer information

Charlotte Ireholm

Phone: 
+46 (0)31-706 61 42

Johan Tidblad

Johan Tidblad

Phone: 
+46 (0)8-674 17 33