katodiskt skydd

Katodiskt skydd

Swerea arbetar med utredningar, beräkningar, teoretiska och praktiska rekommendationer vid tillämpning av katodiskt skydd på bland annat naturgasledningar, jordförlagda gasolcisterner, vattenledningar, telekablar med blyhölje och stålarmeringen i betongkonstruktioner.

Vilken korrosionshastighet en metallyta får vid kontakt med en vätska beror på elektrodpotentialen. Korrosionshastigheten kan minskas avsevärt genom att förskjuta elektrodpotentialen mot lägre värden genom att lägga på en ström eller koppla mot offeranoder (metallen som ska skyddas kopplas till en mer oädel metall). Se faktablad om katodiskt skydd.

Anmälan för katodiskt korrosionsskydd

Installationer av katodiskt skydd ska registreras vid kommunala byggnadsnämnden. Här hittar du kort information om registrering.

Kontakt och mer information

Andrew Gordon

Andrew Gordon

Phone: 
+46 0()8 674 17 65