Ölandsbron

Korrosion i betong

Korrosion av metallkonstruktioner i betong är beroende av betongens beskaffenhet. Av stor betydelse är porositeten, att den är sprickfri och att betongskiktet över metallen är tillräckligt tjock. Hur tjockt betongskikt som krävs beror på omgivande miljöns korrosivitet.

Stålytor i kontakt med betong (pH 12-13) får ett skyddande passiveringsskikt, som kan skadas om betongen karbonatiseras genom reaktion med koldioxid eller om klorider tillförs vid gjutningen eller om betongen utsätts för klorider från tösalter eller havsvatten.

Swerea arbetar inom ett flertal större forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om korrosion och korrosionsskydd av armeringsstål i betong. Projekt som kan nämnas är

  • Rostfria ståls korrosionsegenskaper i betong med hög fukt- och kloridhalt.
  • Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offerander av zink.
  • Korrosion och korrosionsskydd av cementinjekterade bergbultar i underjordiska anläggningar.

Vi har även möjlighet till provning på speciella exponeringsstationer.

Kontakt och mer information

Bror Sederholm

Bror Sederholm

Phone: 
+46-(0)8-674 17 40