Korrosion

Korrosion

Korrosion är kostsamt för samhället. Kostnaden uppskattades 2008 till c:a 100 miljarder svenska kronor (~4 % av BNP). Detta innefattar kostnader för korrosionsskydd, reparationer till följd av korrosion, följdverkningar på grund av rost som miljöförstöring, driftsstopp med produktionsbortfall och olyckshändelser.

Korrosion är av stor betydelse även ur miljösynpunkt. Ett mer korrosionsresistent material, med förlängd livslängd, kan reducera konstruktioners miljöbelastning betydligt. Motsatt miljöeffekt uppstår då fel material används i fel miljö. Detta kan leda till allvarliga miljöförstöringar på grund av havererade konstruktioner vid exempelvis oljeförvaring och kärnkraftverk.

50 års erfarenhet av korrosion

Swerea med över 50 års erfarenhet av korrosion, bedriver forskning och utveckling inom korrosionsområdet. Vi hjälper företag att göra optimala materialval och förebygga rost, samt gör skadeutredningar och korrosionsprovningar.

Standardisering inom korrosion

Vi är aktiva inom det svenska standardiseringsarbetet inom korrosionsområdet och rostskyddsmålning och har ordförandeskapet för ISO:s korrosionskommitté, ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys.

Medlemsprogram och nätverk inom korrosion

 Länk till broschyr som beskriver medlemsprogram och nätverk inom korrosionsområdet.

Kontakt och mer information

Mari Sparr

Mari Sparr

Phone: 
+46 (0)8-674 17 85
Swerea KIMAB