Miljöledningssystem

Miljöledningssystem är bra för miljön och bra för företaget - om man utformar det på rätt sätt. Nyckeln är produktorientering, dvs att inrikta miljöledningsarbetet mot företagets produkter och tjänster och göra det affärsmässigt.

Hur åstadkommer man produktorientering av miljöarbetet?

En bra start är att göra en kvantitativ miljöutredning, till exempel med hjälp av Swereas Mall för miljöutredning. Då hamnar fokus på flödet av resurser och produkter genom företaget redan från början. Utredningen kan sedan lätt göras om till en produktlivscykelanalys av någon strategiskt utvald produkt. Rapporten Miljöledningssystem - papperstiger eller kraftfullt verktyg dokumenterar erfarenheter från mer än 200 svenska företag med certifierade miljöledningssystem.

Många miljölagar att hålla reda på

ISO 14001 kräver att man har god kännedom om alla miljörelaterade lagar som företaget berörs av och att företaget följer dessa lagar. Ett svårt krav att leva upp till i Sverige med minst sagt snårig lagstiftning. Genom att abonnera på aktuell version av Swereas översikt av miljölagarna får ditt företag hjälp med att hålla reda på och följa miljölagarna.

Utformning av miljöledningssystem

Skriften Mall för miljöutredning har hjälpt många företag att förstå hur verksamheten påverkar miljön genom att analysera hela flödet av resurser genom företaget. Analysen kan lätt modifieras till en livscykelanalys för en av företagets produkter. I oktober 2014 blev den sjätte reviderade upplagan av Mall för miljöutredning färdig. Metodiken, som utvecklats tillsammans med industrin, har även diskuterats och granskats i en vetenskaplig artikel och en licentiatavhandling. Se nedan.

Kontakt och mer information

Mats Zackrisson

Phone: 
+46 (0)8-20 39 53

Raul Carlsson - Swerea SWECAST

Raul Carlsson

Phone: 
+46 (0)36-30 12 54