Miljölagstiftning

Miljölagstiftning, regler och standarder

Miljölagar, -regler och -standarder är verktyg som hjälper företag att begränsa störningar på natur, miljö och människor, och som hjälper företagen att dra åt samma håll mot hållbar utveckling.

Swerea erbjuder en översikt och sammanställning av gällande miljölagstiftning för verkstadsindustrier som visat sig användbar även i andra branscher. Lagöversikten ger stöd för att systematiskt följa lagarna på det sätt som mest effektivt passar det enskilda företagets förutsättningar.

Swerea arbetar med hela ISO 14000-familjens verktygslåda av internationellt överenskomna metoder och verktyg för ett effektivt miljöarbete inom och mellan företag. Vi har också expertis inom ISO 50000 Energiledningssystem och ISO 26000 Socialt ansvarstagande. Swerea har många olika och djupa erfarenheter från att hjälpa företag att få ut det mesta av de internationella och europeiska miljö- och hållbarhetsstandarderna.

  • Lagar
  • Miljöbalken

Standarder

  • ISO 14001 - Miljöledningssystem
  • ISO 14040 – Livscykelanalys
  • ISO 50001 – Energiledningssystem
  • ISO 26000 – Socialt ansvarstagande

Mer information

Kontakt och mer information

Mats Zackrisson

Phone: 
+46 (0)8-20 39 53