Miljövarudeklarationer

En miljövarudeklaration är ett sätt att kommunicera produkters miljöegenskaper som kan användas på alla sorters produkter eller tjänster. Miljövarudeklarationer enligt ISO 14025 baseras på livscykelanalys.

En miljövarudeklaration baserad på livscykelanalys är ett mycket bra sätt att möta kunders och myndigheters krav på trovärdig, lättförståelig och jämförbar miljöinformation. Den bakomliggande livscykelanalysen är dessutom en utmärkt grund för att ytterligare förbättra produktens miljöegenskaper.

Miljökommunikation

Swerea kan hjälpa ditt företag till en effektiv miljökommunikation. Vi har erfarenhet av såväl egna miljöuttalanden, så kallade typ II-deklarationer, som certifierade miljövarudeklarationer av typ III inom ramen för det internationella EPD®-systemet.

Klimatdeklaration

På senare tid har klimatdeklarationer blivit populära. Vi har gjort en klimatdeklaration för vår egen forskning.

Mer information

Kontakt och mer information

Mats Zackrisson

Phone: 
+46 (0)8-20 39 53