Batteritillverkning och batteriåtervinning

Batteritillverkning

Effektiv batteritillverkning och batteriåtervinning blir allt viktigare allteftersom miljökraven ökar. I en framtid med kraftigt ökad batterianvändning i till exempel elbilar blir det betydelsefullt att redan från början utveckla miljöanpassade material och tillverkningstekniker.

Batteritillverkning

Strukturella batterier

Swereas forskning om strukturella kompositer är både spännande och banbrytande. Genom att kombinera material som kan ta en bärande last och samtidigt lagra energi har vi fått fram ett multimaterial med revolutionerande användningsområden.

Till exempel kan bilens kaross fungera som ett batteri, vilket kan reducera totalvikten och minska energiförbrukningen. Principen är densamma som för vanliga batterier med undantaget att elektroderna är så pass hållfasta att de kan bära last.

Läs mer: Batteriet blir en del av bilkarossen.

Miljöanpassning av litiumbatterier

Tillverkningen av katodmaterial för litiumjonbatterier domineras av kostsam lösningsmedelsbaserad teknik med betydande hälso- och miljöföljder. Swerea har lång erfarenhet av att ta fram miljövänliga vattenbaserade system för keramisk pasta, vilket vi tillämpat på utvecklingen av pasta för litiumjonbatterier.

I flera projekt används också livscykelanalys för att studera och optimera olika litiumbatterier redan på designstadiet.

Batteriåtervinning

Återvinning av litiumjonbatterier i ett cirkulärt system

Vid återvinning av litiumjonbatterier är de mest energikrävande stegen metallurgiska. Swerea utvecklar metoder för att återvinna litiumjonbatterier, där en bärande idé är att så långt som möjligt utnyttja redan verksam metallurgisk industri.

Vi undersöker och utvärderar processkedjor samt identifierar vilka produkter ur batteriåtervinningen som effektivt kan föras tillbaka in i industrin. Vår forskning fokuserar på metoder i nordiska förhållanden och drar fördel av en modern storskalig metallurgisk industri.

Läs mer: 4,7 miljoner till forskning om batteriåtervinning

Återvinning av alkaliska batterier

Sverige är ledande i insamlingen av uttjänta alkaliska batterier, men saknar inhemsk batteriåtervinning. Batterierna exporteras i stället och behandlas i dyra eller tekniskt ineffektiva processer.

Swerea forskar på en effektivare batteriåtervinning där material tas tillvara och går till ny batteritillverkning. I detta ingår krav på miljöhänsyn, ekonomisk drift samt anpassning till den specifika batterikemin. Utmaningen är att kunna återvinna inte bara zink utan även mangan.

Läs mer: Forskningsprojekt möjliggör kraftigt ökad batteriåtervinning.

Mer information

Kontakt och mer information

Mats Zackrisson

Phone: 
+46 (0)8-20 39 53