Batteritillverkning

För framtidens transporter är batterier en viktig komponent, framförallt för eldrivna fordon. Volymerna väntas bli stora och det är därför betydelsefullt att man från början utvecklar material och tillverkningsteknik som är miljöanpassad.

Inom Swerea har vi stor kunskap om batteritillverkning. Forsknings- och utvecklingsarbetet pågår inom två områden, strukturella batterier och miljöanpassade litiumbatterier.

Strukturella batterier

Swereas forskning om strukturella kompositer är både spännande och banbrytande. Genom att kombinera material som kan ta en bärande last och samtidigt lagra energi har vi fått fram ett multimaterial med revolutionerande användningsområden.

Till exempel kan bilens kaross fungera som ett batteri, något som kan reducera totala vikten och minska energiförbrukningen.

Principen är densamma som för ett vanligt batteri med undantaget att elektroderna är så pass hållfasta att de kan bära last.

Miljöanpassning av litiumbatterier

Tillverkningen av katodmaterial för litiumjonbatterier domineras av lösningsmedelsbaserad teknik med betydande hälso- och miljökomplikationer. Storskalig hantering av de giftiga medlen är också mycket kostnadskrävande. Swerea har lång erfarenhet av att ta fram miljövänliga vattenbaserade system för olika typer av keramisk pasta och dessa kunskaper tillämpas på utvecklingen av pasta för litiumjonbatterier.

Miljöanpassning av litiumbatterier handlar dock inte bara om vilka kemikalier som används i tillverkningsfasen. I olika projekt, bland annat ett tillsammans med Ångströmslaboratoriet i Uppsala, används livscykelanalys för att studera och optimera olika litiumbatterier redan på designstadiet.

Mer information

Kontakt och mer information

Simon Leijonmarck

Phone: 
+46 (0)8-440 48 73
Swerea KIMAB

Mats Zackrisson

Phone: 
+46 (0)8-20 39 53
Swerea IVF