Energi och miljö

Energi och miljö

Hållbar utveckling, socialt ansvar och god arbetsmiljö ser vi som positiva drivkrafter för industriell innovation. Inom kompetensområdet energi och miljö arbetar vi med allt från analys av miljöpåverkan till utveckling av hållbara material, produkter och produktionssätt

Att tänka energi och miljö blir allt viktigare och marknaden ställer högre krav på miljöanpassade och energieffektiva produkter. Vi erbjuder kunskap för att identifiera förbättringsområden inom industrins områden avseende material och produkter, genom hela värdekedjan.

Vi arbetar med uppdrag, utbildningar, forskning och strategiska kunskapsnätverk. Allt för att utveckla hållbara affärsmöjligheter.

Vår kunskap inom energi och miljö

Här ser du ett urval av vår kompetens inom området energi och miljö:

 • Energi​.
  - Energiinventeringar.
  - Energieffektiviseringar.
   
 • Lagstiftning.
  - Miljötillstånd.
  - Stöd till egenkontroll.
  - Rådgivning i kemikaliedirektivet REACH och miljöbalken.
   
 • Restprodukter.
  - Avfallsklassning.
  - Studier av återvinningspotential.
  - Återvinningslösningar.
   
 • Produkter och produktion.
  - Material- och kemiska analyser.
  - Livscykelanalyser.
  - Korrosionsstudier.
  - Processutveckling.
  - Utveckling av hållbara och miljöanpassade material och produkter.
  - Förbättrad och renare produktionsteknik.

Människa och miljö

Men det handlar inte bara om teknik, människan är den viktigaste faktorn. Vi har en seriös syn på socialt ansvarstagande (CSR) och har lång erfarenhet av arbetsmiljöfrågor inom industrin. Vi hjälper dig även med frågor som gäller detta.

Hållbara affärer

För att klara konkurrensen behöver du tänka hållbara affärer. Hur ställer sig din verksamhet till frågor om energi och miljö? Är det något vi kan hjälpa ditt företag med?

Kontakt och mer information

Anna Karin Jönbrink

Phone: 
+46 (0)31-706 61 26

Martin Risberg - Swerea SWECAST

Martin Risberg

Phone: 
+46 (0)36-30 12 62