RISE KIMAB:s styrelse och programråd

Styrelse

Pether Wallin, ordförande, RISE
Pernilla Walkenström, RISE
Maciej Wysocki, RISE

Magnus Nordling, arbetstagarrepresentant (ordinarie), RISE
Viktor Fahlgren, arbetstagarrepresentant (suppleant), RISE

Programråd

Programrådet utgör garanten för att forskning och övrig verksamhet inom RISE KIMAB har den inriktning som bäst gagnar industrin och institutet. Programråden utses av Intressentföreningen för Korrosionsinstitutet och Stiftelsen Svensk Järn och Metallforskning styrelser.

Fredrik Karlsson, Siemens
Hans Pettersson, Trafikverket
Ingegerd Annergren, Scania CV
Jan-Olov Nilsson, Hydro Extruded Solutions
Johan Tegner, Nordic Brass Gusum
Katarina Eriksson, Gestamp HardTech
Kenth Olsson, Stockholm Vatten
Lena Wegrelius, Outokumpu
Linda Ahl, Gränges Technology
Mats Ström, Volvo
Petter Bergsjö, Steuler-KCH Nordic
Ulf Kivisäkk, Sandvik Materials Technology