Medlemskap för småföretag

Medlemskap för småföretag

Vill du arbeta långsiktigt med RISE KIMAB som partner i din forskning och utveckling? Genom medlemskap i något av våra Member Research Consortia (MRC) deltar du i forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med andra aktörer med liknande utmaningar som du. Du får tillgång till MRC:s unika nätverk, är med och styr vilka projekt som ska drivas och får stor utväxling på din medlemsavgift.

Känner du att RISE KIMAB:s MRC inte passar din specifika verksamhet som småföretagare?

Nu finns också möjligheten för små och medelstora företag (SMF) att teckna medlemskap och få tillgång till alla medlemsförmåner samtidigt som hela medlemsavgiften används helt till egna utvecklingsuppdrag. Medlemsavgiften kan till exempel användas till ett projekt som löper under hela året eller åberopas vid behov av snabb konsultation, analyser, utbildning m.m.

Oavsett hur ditt medlemskap ser ut får du rabatterade priser och du prioriteras alltid. Du får också tillgång till öppna rapporter och inbjudningar till medlemsaktiviteter, som t ex vår årliga medlemsdag. Samt att du naturligtvis får en dedikerad kontaktperson hos oss som ingång till hela RISE kompetens och laboratorium.

”För oss som litet högteknologiskt företag med specifika utmaningar var möjligheten att kunna använda hela medlemsavgiften för våra egna ändamål helt avgörande för vårt val att bli medlemmar. Tack vare det upplägget har vi löpande under året kunnat få kostnadseffektiv konsultation av experter som förstår våra behov samt tekniskt avancerade analyser utförda på kort varsel - något som varit nyckeln i vårt arbete med att stärka vår marknadsposition!”  berättar Ulrik Palmqvist, teknisk chef på Luma Metall, världsledande tillverkare av ultratunna volfram- och molybdenbelagda trådar.