Att bli medlem

För att bli medlem inom ett av våra Member Research Consortia (MRC) skickar du in en intresseanmälan till vår kontaktpersonen för det MRC du är intresserad av.

Medlemsavgiften går oavkortat till valt MRC. Ungefär en tredjedel av den totala forskningsvolymen på RISE KIMAB sker inom våra olika MRC.

Länk till medlemsprogram.

Medlemsförmåner

  • Vara med och styra inriktningen på det Member Research Consortia (MRC) som man aktivt deltar i.
  • Kontroll av distribution och sekretess vad gäller forskningsresultat.
  • Rabatterad prislista och prioritet vad gäller uppdrag som företaget lägger hos Swerea KIMAB, inkl. användning av experimentell utrustning.
  • Tillgång till MRC:s webplats med information om projektverksamheten inom MRC.
  • Tillgång till RISE KIMAB:s nationella och internationella nätverk med företag, institut och högskolor.
  • Kostnadsfritt deltagande i RISE KIMAB:s årliga medlemsdag samt i seminarier och annan mötesverksamhet inom valt MRC.
  • Tillgång till RISE KIMAB:s bibliotek, inklusive öppna rapporter.
  • Nyhetsbrev och tidning.

All forskning och uppdragsverksamhet är, om beställaren så önskar, konfidentiell.