Medlemskap

Utifrån en vetenskaplig grund och tillsammans med forskare och kunder över hela världen levererar vi forskning och innovationer som stärker industrin. Inom våra MRC skapar vi nätverksplatser där t.ex. industri, materialleverantörer, myndigheter och forskare regelbundet kan träffas och nätverka. Detta sker genom projektmöten, seminarier, konferenser och kurser.

En viktig del av forskningsverksamheten vid RISE KIMAB sker inom vårt medlemsprogram (Member Research Consortia (MRC)). Vi har idag ca 100 företag från hela världen som är medlemmar. Ett MRC består av ett antal företag med gemensamma intressen som tillsammans formulerar projekt som genomförs i nära samverkan med RISE KIMAB och de deltagande företagen.

Mer information om verksamheten och kontaktpersoner finns under respektive MRC.

Länkar till ytterligare info: