Kompetensområden - RISE KIMAB

Genom att vara en strategisk FoU-partner inom materialteknik, tillverkningsprocesser och korrosion bidrar vi till att stärka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och till att utveckla nya material- och produktlösningar inom bland annat transport, energi, miljö och infrastruktur.

Vi är ett av Europas ledande institut för metalliska material med spetskompetens inom korrosion och korrosionsskydd har vi en kompetens och ett erbjudande som är unikt.