Swerea KIMAB

Ett hus fullt av möjligheter

Vi utvecklar och förbättrar helhetslösningar inom korrosion, material och produktionsteknik. Vår styrka är tillämpad forskning med kundnyttan i fokus.

Vi är ett av Europas ledande korrosions- och materialforskningsinstitut med uppdraget att skapa svensk industrinytta genom företagsnära forskning. Vi har spetskompetens inom materialutveckling, fogning, komponentegenskaper och materialanalys. Inom korrosion och korrosionsskydd har vi en kompetens och ett erbjudande som är unikt.

Genom att vara en strategisk FoU-partner inom materialteknik, tillverkningsprocesser och korrosion bidrar vi till att stärka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och till att utveckla nya material- och produktlösningar inom bland annat stål, transport, energi, miljö och infrastruktur.

Laboratorier och demonstratorer

Med våra laboratorier i Stockholm erbjuder vi testbäddar och demonstratorer för utveckling och verifiering av produktionsprocesser för optimerade materialprestanda. Vi har laboratorier för simulering av tillverkningsprocesser för avancerade metalliska material och sammanfogning av material. Med vårt virtuella laboratorium kan vi modellera och simulera tillverkningsprocesser. En styrka är att vi även har möjligheter till experimentell verifiering i våra egna lokaler.

Verksamhet i Sverige och Frankrike

Swerea KIMAB har drygt 150 medarbetare i Sverige och är beläget i Kista utanför Stockholm. Vi har ett helägt dotterbolag i Frankrike (Institut de la Corrosion) med drygt 40 medarbetare.

Rapporter

Länk till öppna rapporter publicerade av Swerea KIMAB.

Inloggning