Väteseminarium 2018 – försprödningsfenomen i metalliska material

Program

Från 9.00 Ankomst och kaffe

10.00 Inledning
Torbjörn Narström, SSAB

10.10 Introduktion till väteförsprödning
Rachel Pettersson, Jernkontoret

10.40 Hydrogen in metals – analysis in large scale facilities
Robin Woracek, ESS

11.20 Väteförsprödning, två praktikfall
Torbjörn Narström/Sven-Erik Hörnström, SSAB

11.40 Posteröverblick
Lena Ryde, Swerea KIMAB Christina Bjerkén, Malmö Universitet

12.00 Lunch på Jernkontoret

13.00 Lokala tekniker för studier av väteförsprödning
Nuria Fuertes, KIMAB

13.30 Experimentell brottmekanik som metod att studera väteförsprödning i höghållfasta stål
Armin Halilovic, KTH

14.00 Väte i rullningslager
Patrik Ölund, Ovako

14.30 Kaffe

15.00 Segjärnsinsatsen – Mekaniska egenskaper, försprödning och tillverkning
Jan Sarnet, Svensk Kärnbränslehantering AB

15.30 Väteförsprödning i Fe-, Ti- och RF legeringar - fallstudier
Anna-Maria Alvarez Holston, Studsvik Nuclear

16.00 Avslutning

Vi tar gärna emot förslag på posters till posterutställning, sista datum för förslag är 27/8.
 

Datum
2018-09-27 10:00 till 16:00
Sista anmälningsdatum
2018-09-17
Plats
Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm
Pris
Seminariet är kostnadsfritt
Typ
Seminarium