Välkommen till Open Technology Day i Olofström

Välkomna alla formnings- och lättviktsintresserade till en nystart på hösten - en heldag med tema Stamping Center of Excellence. Ta del av projektresultat från pågående och avslutade projekt där Swerea IVFs Formningsgrupp är aktiva.

Hitta finansieringsmöjligheter för dina egna idéer inom området, och företag och forskarpartners att samarbeta med.
Besök verkstad och labb med testutrustningar och ta del av vad Testbädd för lättviktsprodukter med nya och avancerade material kan erbjuda.

Agenda (med reservation för ändringar)

10.00 Välkomna till Swerea IVF i Olofström
10.15 Projektresultat och workshop kring Stamping Center of Excellence
12.00 Lunch
13.00 Projektresultat: Finansieringsmöjligheter för innovations- och utvecklingsprojekt inom området
17.00-17.45 Labvisning. Pressförsök, varmformningstester m m.
18.30 Middag i Fritzatorpet
Seminarium, lunch och kaffe är kostnadsfritt. Middag ingår för anmälda.​

PDF iconInbjudan och program.pdf (681.4 KB)

Boende


Rum har reserverats på Fritzatorpet den 25 september, ring själv och boka ett på 0454-22 66 22, ange Swerea IVF. Rummen hålls fram till den 1 september. För mer information, besök Fritzatorpets webbplats

Resultat från följande projekt kommer att spridas


SALLSA, Serietillverkning Av Lättviktsmaterial i Leverantörs Samverkan är ett projekt i sin slutfas. Projektet handlar om formning av kompositkomponenter i traditionell metallisk produktionsmiljö och omfattar hela värdekedjan från materialteknik till produktionsteknik och processimulering. Dessutom arbetas lösningar fram för hur man kan foga komponenter i kompositmaterial till andra metalliska material i projektets industriella demonstrator. Arbetet har utförts med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI.

Kortad ledtid genom avancerade Verktygsstrukturer med Fokus på Plåtformning
Projektet ska vidareutveckla en effektiv och tillförlitlig länk mellan plåtformningssimulering och strukturanalys av industriella pressverktyg. Justeringsmekanismer för pressar och verktyg inkluderas också för kompensering mot förändrade produktionsförhållanden över tid. Resultatet kommer att implementeras i värdekedjan genom riktlinjer för hantering av press- och verktygsdeformationer. Arbetet har utförts med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI.

DieComp
Projektets mål är att kunna genomföra verktygsfläckning virtuellt genom noggrannare beräkningar i syfte att minimera tidskrävande inprovningsfaser och omkonstruktioner. För att lyckas genomförs forskningsaktiviteter kring material och finita element (FE) modellering av plåtformningsprocesser där variabla friktionsförhållanden och elastiska verktygsdeformationer inkluderas. Arbetet har utförts inom Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

DieCond
Verktygen för varmformning av höghållfasta stål utsätts för svåra påfrestningar. Därför var olika aspekter på verktygsslitage vid varmformning fokus för projektet Diecond, Prediction of die conditions in press hardening. I projektet har man genomfört tribologiska undersökningar till stöd för framtagning av en numerisk modell för adhesivt och abrasivt slitage som kan användas vid simulering av tillverkningsprocessen. Utvärdering av faktiskt slitage i industriell tillämpning och försök att mäta slitage under pågående process har genomförts. Dessutom har försök med åtgärder för att minska slitaget utförts. Arbetet har utförts med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI.

ALVA - Avancerad lättviktskonstruktion med varmformning av aluminium
Projektet syftade till att industrialisera en ny metod för effektiv tillverkning av lätta, komplexa skalprodukter i aluminium. I projektet. I projektet har utveckling skett inom metodik för karaktärisering av plåtmaterial i varmt tillstånd, simulering av plåtformning samt test av olika tribologiska system. Flera verifierande tester har också genomförts med gott resultat. Arbetet har utförts inom Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Lärdomar från varmformningsprojekt
Varmformning aluminium, titan och nickelbaserade superlegeringar. Fokus ökad formbarhet, minskad återfjädring och kompensering av verktyg. Materialegenskaper, modellering och simuleríng samt validerande formningstester. Projekt inom NFFP, SMF Flyg, LIGHTest, LIGHTer. Arbetet i projekten har utförts med stöd från Vinnova.

Möjlighet att delta i nya piloter inom LIGHTest – testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar
LIGHTest ska resultera i en levande test- och demonstrationsanläggning för produkter och system i nya material, med fokus på helhetslösningar med hållbar livscykel. Projektet ska utveckla en testbädd där materialutveckling möter framtidens lättviktsproduktion. Projektets vision kopplar starkt till två av de mål som regeringens samverkansgrupp inom ”Uppkopplad industri och nya material” prioriterat:

1.      Nya material och materialutveckling – Förstärka kopplingarna mellan materialforskning och industriella användare av nya material

2.      Samverkan mellan stora och små företag – Utveckla samarbeten mellan stora och små företag, för att påskynda innovationsarbete.

Arbetet utförs med stöd av regeringens samverkansprogram Uppkopplad Industri och Nya Material, inom Strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Datum
2018-09-25 10:00 till 18:30
Sista anmälningsdatum
2018-09-11
Plats
Swerea IVF, Vällaregatan 30, Olofström
Pris
Kostnadsfritt
Typ
Seminarium