Teknisk renhet. Fullbokad!

Beskrivning

Teknisk renhet är ett område som växer i betydelse och omfång. Fler och fler komponenter får ett krav på antalet tillåtna partiklar. På Swerea IVF har vi arbetat i detta område under många år, främst genom att hjälpa våra kunder med renhetsanalyser och att hålla utbildningar både internt hos oss och ute hos företagen.

Många gånger vill kunder gå vidare med analysen för att se vad partikeln består av. Detta som ett led i att försöka spåra partikelns ursprung. Vi har möjlighet att utföra sådana mätningar i vårt SEM-EDX. Vi kommer se hur en sådan analys går till i kursen. Vi kommer även titta på några metoder för att mäta organiska föroreningar.

Innehåll

Målet med kursen är att ge deltagaren kunskap om vad renhet är och ge deltagarna kännedom om viktiga moment inom renhetsteknik.

Målgrupp

Kursen inriktar sig bland annat mot produktionspersonal, kravsättare, logistikpersonal, inköpare och konstruktörer.

Vill du delta?

Kursen är fulltecknad. Gör gärna en intresseanmälan genom att trycka på knappen: Registrera dig

Plats
Argongatan 30, Mölndal
Typ
Kurs