Skadeutredning av armerad betong

Stålarmerade betongkonstruktioner såsom broar, parkeringshus, vattenkraftdammar, vitala delar i kärnkraftverk och stora byggnader är viktiga i vårt samhälle. I många konstruktioner har man observerat allvarliga åldringsskador på grund av korrosion på det ingjutna stålet och olika typer av korrosionsskydd har blivit allt viktigare för att öka livslängden.

Denna kurs ger deltagarna kunskaper kring korrosionsmekanismer och korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner samt verktyg för systematiskt tillvägagångssätt vid grundorsaksanalys av skador eller risk för skador på stål i betong. Teori varvas med verkliga fall där kursdeltagarna får öva i att systematiskt finna grundorsaken till uppkomna korrosionsskador.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ägare och förvaltare av stora betongkonstruktioner och andra med intresse inom området exempelvis entreprenörer och projektörer vid konsultbolag.

Ur innehållet

 • Allmän betongkunskap
 • Besiktning av skadade betongkonstruktioner
 • Betongreparationshandbok och gällande standarder
 • Pågående forskning inom betong
 • Korrosionslärans grunder
 • Korrosion av stål i betong
 • Tillståndsbedömning
 • Armering med förhöjd korrosionshärdighet
 • Katodiskt skydd i betong
 • Betongkonstruktioner i aggressiva miljöer
 • Övning Korrosionsskadefall – korrosionstyper
 • Pågående forskning inom armeringskorrosion
 • Labbdemonstrationer
 • Grundorsaksanalys
 • Gruppövningar

Logi och middag

Vi har reserverat ett antal rum på Sandic Hotel Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3. Deltagarna kontaktar själva hotellet för att boka rum. Uppge koden 46655982. Bokning av rummen ska göras senast 4 november.

På hotellet äter vi den gemensamma middagen andra kvällen.

Kursavgift: 16 500 kr inkl dokumentation och måltider enligt programmet

Information och anmälan

Vid frågor kontakta vår kursadministratör Cecilia Eklund, cecilia.eklund [at] ri.se 

Anmälan: Länk till anmälan.

Kursen genomförs i samarbete med RISE CBI Betonginstitutet och Swerea KIMAB

Datum
2018-12-04 09:00 till 2018-12-06 16:00
Sista anmälningsdatum
2018-11-27
Plats
Isafjordsgatan 28A, Kista
Pris
16 500 kr inkl dokumentation och måltider enligt programmet
Typ
Utbildning