Seminariedag inom processmodellering för komposittillverkning

För att öka kunskapen om vad som är möjligt, och var mer forskning och utveckling behövs bjuder SMF Flyg och RISE in till en kostnadsfri seminariedag om processmodellering för komposittillverkning.

Fler och fler små- och medelstora företag börjar erbjuda produkter i kompositmaterial och de stöter då på olika utmaningar kopplade till material- eller processvariation som påverkar produktens slutgiltiga kvalitet. Vanligtvis använder man sig av fysiska tester och ”trial and error-metoder" för att lösa eventuella problem, vilket kan bli dyrt och tidskrävande. Genom att istället modellera och simulera processen går det att förutse resultatet och ge förslag till åtgärder utan kostsamma försök.

Seminariedagen innehåller presentationer från flera experter från akademi, forskningsinstitut och industri, och tillsammans diskuterar vi vägen framåt. Ta chansen att lära dig mer om detta växande område och hur det kan ge dig konkurrensfördelar i framtiden!

Preliminär agenda

 • 09.30-10.00 Kaffe och registrering
 • 10.00-10.15 Välkommen! Om dagen och SMF Flyg (Marie Jonsson, Compraser Labs/RISE)
 • 10.15-10.30 Processimulering av kompositer, utmaningar och begränsningar (Mohammad Rouhi, RISE)
 • 10.30-11.00 Simulering av formning och drapering (Malin Åkermo, KTH)
 • 11.00-11.30 Integrerad process- och designanalys av bilkroppsstrukturer (Siddharth Kumaraswamy, Volvo Cars)
 • 11.30-11.50 Modellering av utvätningsprocesser för kompositer (Ragnar Larsson, Chalmers)
 • 11.50-12.00 Composites process simulation with LS-DYNA (Mats Landervik, DYNAMORE)
 • Lunch
 • 13.00-13.30 Processmodellering inom komposit på SAAB (Jens Sjölander, SAAB)
 • 13.30-14.00 Formning och härdningssimulering av multimaterialkomponenter (Daniel Berglund, RISE)
 • 14.00-14.30 Diskussion; behov och förutsättningar hos SME för processimulering/modellering
 • Kaffe
 • 15.00-15.30 Besök till Compraser Labs och demo av kraftstyrd formning (Tentativ)

Plats

RISE/Compraser Labs, Bröderna Ugglas gata, hus 208, Linköping.

Anmälan och kontakt

Fullbokat.

Har du frågor, kontakta mohammad.rouhi [at] ri.se (subject: seminariedag%20inom%20processmodellering%20f%C3%B6r%20komposittillverkning) eller marie.jonsson [at] ri.se (subject: seminariedag%20inom%20processmodellering%20f%C3%B6r%20komposittillverkning)

Datum
2018-10-25 09:30 till 15:30
Sista anmälningsdatum
2018-10-10
Plats
Compraser Labs, Bröderna Ugglas gata, hus 208, Linköping
Pris
Kostnadsfri
Typ
Seminarium