Scandinavian Coating

banner scandinavian coating 2019

Träffa RISE på nordens enda heltäckande ytbehandlingsmässa 20-21 mars 2019

Scandinavian Coating har etablerats som Nordens främsta mötesplats och mässa för hela den nordiska ytbehandlingsbranschen. Genom åren har evenemanget blivit mer internationellt med deltagare från 15 länder och utställare från länder som Tyskland, Italien och Turkiet. Mässan med ca 80 utställare visar marknadens senaste produktnyheter och alla sorters utrustning och tjänster för ytbehandling av trä, plast och metall.

Talare på mässan 20 mars

Korrosionsprovning i marina/maritima miljöer – möta behovet av ett svenskt maritimt testcenter 
Johan B Lindén, Test Engineer - Corrosion, RISE Research Institutes of Sweden
Hållbara maritima och marina näringar kommer spela en allt viktigare roll i framtiden. Framtidens sjöfart och marina tekniska lösningar, energiutvinning från vind/våg/mikroalger samt marina livsmedel kommer kräva material och ytskydd för tuffa miljöer. För att säkerställa kraven kommer det krävas accelererade provningar som korrelerar väl med marina/maritima miljöer. Ett svenskt maritimt testcenter är ett viktigt steg för att tillgodose det ökade behovet av lämpliga tester.

LaPlas – Ett forskningsprojekt som undersöker möjligheten att använda plasmabehandling för att ersätta förbehandlingssteg före målning på plastsubstrat
Åsa Lundevall, Forskare, RISE - Research Institutes of Sweden
Målning på plast och kompositer kan vara svårt på grund av jord på ytan eller på grund av låg ytenergi hos vissa polymera ytor vilket resulterar i dålig vidhäftning. Dagens förbehandlingar före målning på plast innehåller vanligen flera processsteg, t.ex. kraftig tvätt, borstning, uppvärmning och primer. I projektet LaPlas utvärderas möjligheterna att använda plasmabehandling som en alternativ teknik för att rengöra och aktivera plastsubstratet före målning. Syftet är att genomföra en snabb och robust förbehandling med plasmateknik.

Talare på mässan 21 mars

Digi-Load - testbädd för automatisk lastning och lossning av komponenter
Charlotte Ireholm, Forskare, RISE - Research Institutes of Sweden
Digi-load fokuserar på att stärka konkurrenskraften i den svenska ytbehandlingssektorn genom att implementera automation och digitalisering vid lastning och lossning av produkter. Syftet är att förkorta uppstartstider, reducerade cykeltider och optimera processer genom att använda virtuella tvillingar och simuleringar. De befintliga testplatserna, tre fysiska och en virtuella, kommer att använda befintlig teknik som traditionella och samarbetsrobotar, vision och sensorteknik och fokusera på att demonstrera dagens och morgondagens möjligheter inom lastning och lossning.

Du träffar oss i monter 05:32

Mer information finns här

Välkomna!

Datum
2019-03-20 09:00 till 2019-03-21 17:00
Plats
Öksnehallen, Köpenhamn, Danmark
Typ
Mässa