Nätverk för material i kontakt med dricksvatten

9.30 Kaffe och registrering

10.00 Inledning, presentation av deltagare

10:10 Review of 20 years of attempted harmonisation of assessment schemes of 
          plastic pipes in the EU
          Chris Howick, Inovyn

11.00 Material i kontakt med livsmedel – Vad gäller? Arbetssätt och pratiska 
          erfarenheter
          Ann Lorentzon, Normpack/RISE

11.30 LUNCH

12.45 Migration av organiska föreningar i dricksvattenet
          Marko Filipovic, Niras

13.15 Referat från konferensen ”Copper Alloys 2018” med fokus
          på kopparlegeringar för VA applikationer
          Olivier Rod, Swerea KIMAB

13.50 Kaffe

14.20 Förslag till omarbetning av dricksvattendirektivet
          Anders Wannberg, Regeringskansliet

15.00 Slut

Datum
2018-04-19 09:30 till 15:00
Sista anmälningsdatum
2018-04-12
Plats
Isafjordsgatan 28A
Pris
Seminariet är kostnadsfritt
Typ
Seminarium