Lean Produktutveckling

Beskrivning

Lean Product Development (LPD) är mer än en modern produktutvecklingsmetod. I grunden är det en ny filosofi för utveckling av produkter som hämtar sitt ursprung i Toyotas exempellösa framgångar under senare år. Toyotas resultat både vad det gäller storlek och vinst beror enligt deras förre vd, Eiji Toyoda, just på Toyotas produktutvecklingssystem. Och precis som med Toyotas produktionssystem så innehåller LPD en del paradoxer – som får sin förklaring i kursen.

Bli fyra gånger effektivare!

Vi lär dig grunderna i LPD som i ditt företag kan ge:
• en lärande organisation
• effektiv styrning av utvecklingsprojekt
• bättre produkter
• snabbare ut på marknaden
• högre lönsamhet

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är medlem i ledningsgruppen, utvecklingschef, projektledare i utvecklingsprojekt eller produktutvecklare.

Vill du delta?

Vänligen kontakta Karin Wilson för mer information.