Kylning vid härdning av stål

Beskrivning

Vid härdning av stål har kylningsprocessen en avgörande betydelse för resultatet. Kursen ger en heltäckande behandling av området och praktisk vägledning i hur man väljer rätt kylmedel, kylningsmetod och kylningsparametrar.

Innehåll

Kursen tar upp grunderna vid kylning, olika kylmedel och kylförfaranden samt hur man kontrollerar kylförmågan hos kylmedlen. Vi berör också möjligheter att använda simulering för att bedöma kylförloppet.

I kursen diskuteras även hur man väljer kylningssätt samt val och provning av kylmedel.

Målgrupp

Operatörer, tekniker och konstruktörer i företag som arbetar med härdning av stål, process- och inköpsansvariga för kylning respektive kylmedel.

Vill du delta?

Anmäl dig genom att trycka på knappen: Registrera dig

Datum
2017-10-19 09:00 till 16:00
Sista anmälningsdatum
2017-10-12
Plats
Swerea IVF, Argongatan 30, Mölndal
Pris
6 500 SEK
Typ
Utbildning