Kurs i avzinkning

Swerea KIMAB anordnar en kurs i avzinkningprovning enligt standard ISO-6509. Syftet med kursen är att du ska lära dig att utföra ett avzinkningstest och tolka resultaten. Det kommer vara fokus på den praktiska delen däribland provpreparering och exponering av mässingsprover. Kursen involverar även en teoridel där du får lära dig mer kring mässing och avzinkning.

Dag 1

09.00  Registrering + Fika

09.00-09:15  Presentation av delatagare och kursansvariga

09:15-09:45  Genomgång av SS-EN ISO 6509-1:2014, Corrosion of metals and alloys – Determination of   dezincifiation resistance of copper alloys with zinc –

Part 1: Test method (ISO6509-1:2014)

09:45-11:45  Provpreparering av komponenter tillverkade i legeringar med olika avzinkningsbenägenhet   och geometri, kapning, inbakning, och slipning

11:45-12:45  Lunch

12:45-14:00 Provbredning av lösning för avzinkningsprovning. (Start av exponering).

14:00-16:00  Teori angående mässing, materialkunskap och korrosion, baserat på ”A General Guide for Failure Analysis of Brass”

Dag 2

08:15-09:00   Labbvisning

09:00-09:15  Upptag av prover ur lösning. (Exponering avbryts)

09:15-10:00  Kapning och ny inbakning av exponerade prover

10:00-10:15)  Fika när det passar bäst

10:15-12:00  Slipning och polering

12:00-13:00  Lunch

13:00-15:00  Utvärdering av avzinkningsdjup i mikroskop

15:00-15:10 Fika

15:10-15:45  Genomgång av hur en avzinkningsrapport ska utformas

15:45-16:00  Avslutning och frågestund plus utdelning av kursintyg

Datum
2017-10-25 09:00 till 2017-10-26 16:00
Sista anmälningsdatum
2017-10-18
Plats
Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28A, Kista
Pris
Medlem: 14.800:-. Medlem i Armaturföreningen: 16.000:- Icke medlem: 17:800:-
Typ
Kurs