Korrosionsskydd av kajanläggningar

Seminariet arrangeras gemensamt av Swerea KIMAB, Savcor och Sveriges hamnar. Välkomna till Kista den 10 maj 2017.

Program

09.30 Kaffe och registrering

10.00 Välkommen
Anders Klingström, Sveriges hamnar och Bertil Sandberg, Swerea KIMAB

10.10 Korrosion av spont och pålar i sött, bräckt och salt vatten
Bertil Sandberg, Swerea KIMAB

10.30 Rostfritt stål i betong och vatten
Bror Sederholm, Swerea KIMAB

11.00 Skyddsåtgärder vid nya och gamla konstruktioner. Praktiska tillämpningar.
Martin Eliasson, Robert Jansson och Magnus Lindqvist, KFS AnläggningsKonstruktörer

11.40 Korrosionsskydd genom blästring och målning
Bengt Stewall, Alucrom

12.10 Lunch

13.00 Katodiskt skydd med offeranoder
Carl-Johan Högberg, Swerea KIMAB

13.30 Katodiskt skydd med påtryckt ström (vatten och betong)
Mikko Neuvonen och Timo Laurila, Savcor

14.00 Kaffe

14.20 Erfarenheter av katodiskt skydd från Åbo och Waxholm
Seppo Pohjanpalo, Åbo hamn och Pelle Hansson SUAB

14.50 Diskussion

15.30 Avslutning

Anmälan och program

 Program 10 maj 

Sista anmälningsdag har passerat. 

Datum
2017-05-10 09:30 till 15:30
Sista anmälningsdatum
2017-05-08
Plats
Isafjordsgatan 28A, Kista
Pris
3 200 SEK
Typ
Seminarium