Korrosion i förbränningsanläggningar

Välkommen till en heldag med föredrag om aktuella forskningsresultat samt om erfarenheter och rekommendationer inom korrosion i förbränningsanläggningar.

Det kommer att hållas föredrag om rostskyddsmålning, om ett unikt rengöringssystem för värmeväxlartuber, om fördelen med gjuterisand i fluidiserade bäddpannor, om torkning av panntuber vid stillestånd, om vägledning för att statusbedöma GAP-material, och om gummering och vinylesterbeläggning som skydd mot aggressiva miljöer. Samt naturligtvis erfarenhetsutbyte och diskussioner!

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i ”Nätverk för korrosion i förbränningsanläggningar” och ”Korrosion inom massa- och pappersindustrin”, för övriga 5.800:-.

09.30 Samling med kaffe och smörgås

10.00 Inledning

10.10 Presentation av seminariets deltagare

10.30 Förmiddagsprogram

Torkning av panna vid stillestånd – hur ska man gå tillväga för att minimera korrosionen?
Magnus Nordling, Swerea KIMAB

Korrosionsskydd genom blästring och målning
Bengt Stewall, Midroc Alucrom AB

11.45 Lunch

12.45 Eftermiddagsprogram

Gjuterisand som bäddmaterial i fluidiserande pannor – ett bättre alternativ?
Rikard Nordling, Swerea KIMAB

Gummering och vinylesterbeläggning som skydd mot aggressiva miljöer
Tomas Amtén, Ulinco Vulctech AB

Hur kontinuerlig tubrening i värmeväxlare och kondensorer kan förhindra
korrosion och öka verkningsgraden
Peter Sundbaum, C.A.MÖRCK AB

Viktigt att statusbedöma GAP – en vägledning för förbränningsanläggningar
Klas Esbo, Swerea KIMAB
15.00 Kaffe

15.15 Verksamhet med koppling till korrosion i förbränningsanläggningar
Pågående utredningar inom Swerea KIMAB
Magnus Nordling, Swerea KIMAB

Utredningsbehov inom området och förslag på satsningar
allmän diskussion

16.15 Avslutning

program

Läs mer om nätverket "Korrosion i förbränningsanläggningar" >>

Datum
2017-11-29 09:30 till 16:15
Sista anmälningsdatum
2017-11-23
Plats
Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28A
Pris
Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i ”Nätverk för korrosion i förbränningsanläggningar” och ”Korrosion inom massa- och pappersindustrin”, för övriga 5.800:-.
Typ
Seminarium