Kontrollant VA-ledningar – kontroll av plaströrssvetsar

Den här kursen har tagits fram i samarbete mellan Svenskt Vatten, Swerea KIMAB och 4S-Ledningsnät. Syftet med kursen är att belysa för- och nackdelar med användning av PE-rör samt höja kunskapsnivån på hur produkterna kan kvalitetssäkras, vad entreprenörerna har för åtagande samt hur svetsarbeten kan kontrolleras. Deltagarna får se verkliga haverifall samt själva prova på att göra bedömningar i en "finn fem fel"-station.

Under teoridelen går vi igenom vanliga polymera (plast-) material, där bl.a. centrala begrepp som viskoelastiska material, MFI och smälttemperatur behandlas. Vi tar också upp vanligt förekommande standarder som är av stor vikt för kontrollanter, däribland SS-EN 12201, DVS-guidelines, monteringsstandarder samt standarder som föreskriver förstörande provning. Slutligen går vi igenom vanliga fel vid svetsning enligt DVS 2202 och hur dessa kan upptäckas i samband med kontroller samt förebyggas.

I den praktiska kontrollantdelen går vi igenom vanliga fel med plaströrssvetsar. Kursdeltagarna får se verkliga haverifall samt själva prova på att göra bedömningar i en ”finn fem fel”-station. I kontrollantdelen visas även hur elektrosvetsmuffar provas genom oförstörande provning.

Målgrupp

Ledningsnätsägare, byggföretag, entreprenörer och tekniska konsulter.

Ur programmet

 • Polymer med fokus på PE-egenskaper
 • Standarder, kravställning, förfrågningsunderlag, mottagningskontroll
 • Svetsning av plast
 • Uppläggning
 • Förstörande provning
 • Oförstörande provning
 • Drift och underhåll
 • Arbetsmiljö, Schakter
 • Dricksvattenhygien
 • Examination
 • Praktiska övningar: Kontroll av svetsar, utrustning, muffar, sadlar och stumsvetsar
 • Praktiska övningar: Mottagningskontroll, svetsning – stum och muff

Program som pdf.

Tid och plats

4-6 april 2017
Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28A, Kista - Stockholm. Klicka här för karta!

Kursavgift

Svenskt Vattens och 4S medlemmar: 16 200kr
Svenskt Vatten företagsabonnenter: 24 300kr
Övriga: 32 400kr

I avgiften ingår dokumentation samt kaffe och luncher. 

Anmälan

Länk till anmälan och ytterligare information hos Svenskt Vatten.

Logi

Rum är reserverade på Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings torg 3, Kista. Klicka här för karta! 

Kurspaket logi med frukost 1992kr/natt. För middag tillkommer 385kr. Logi och middag bokas i samband med anmälan till kursen. 

Alla priser är exklusive moms.

Datum
2017-04-04 09:00 till 2017-04-06 14:00
Sista anmälningsdatum
2017-02-24
Plats
Isafjordsgatan 28A, Kista
Pris
Se program.
Typ
Kurs