Kemisk produktlagstiftning - praktisk kurs med inriktning på REACH

Vilka krav ställer den europeiska kemikalielagstiftningen REACH på varuleverantörer? Vilka krav kan företag ställa på sina leverantörer? Vad gäller det att se upp med och vilka kan konsekvenserna bli om något missas? I dag är kunskap om det egna företagets kemikaliefrågor ett måste för varje företag.

Beskrivning

Endagskurs i REACH och annan kemikalielagstiftning riktad till importörer, distributörer och tillverkare av varor. Om du tillverkar, importerar eller distribuerar varor ansvarar du för att de uppfyller kraven i REACH.

REACH-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen som förekommer inom EU. Kraven på kunskap och information hos kemikalietillverkare och importörer är stor, men även företag som endast hanterar varor berörs.

Förutom REACH kommer även angränsande kemikalielagstiftning som berör varuhanterare att nämnas, t ex POP-förordningen (Persistent Organic Pollutants) och RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous  Substances in electrical and electronic equipment). Även reglerna om märkning av ämnen och beredningar behandlas under kursen (CLP förordningen).

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha bättre överblick över vad REACH innebär. Du arbetar t ex med praktisk implementering av REACH i företaget eller med inköp och produktutveckling.

Vill du delta?

Vänligen kontakta Karin Wilson för mer information.