Kemikaliegruppens medlemsmöte

Kemikaliegruppen har medlemsmöte den 8 februari i Göteborg

Kemikaliegruppen finns till för att sprida det senaste inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen inom textil- och elektronikbranschen. Syftet med gruppen är att förmedla lagkrav och annan information på kemikalieområdet lättförståligt så informationen blir använd i företagens dagliga kemikaliearbete.

Vi välkomnar nya medlemmar och du kan läsa mer om Kemikaliegruppens arbete här, eller kontakta oss om du vill veta mer.

Datum
2018-02-08 08:30 till 16:00
Typ
Nätverksträff