Introduktion till Geometrisäkring

Beskrivning

Geometrisäkring är en övergripande benämning på olika aktiviteter som syftar till att säkerställa kvaliteten på företagets geometriprocesser och omfattar såväl de virtuella som de fysiska processerna. Metodik och stöd för robust konstruktion, simulering och visualisering av variation är viktigt  för att kunna göra produkter så okänsliga för tillverkningsvariation som möjligt. Därför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp om geometriprocessen inom företaget och verksamheten för att bli effektivare och uppnå högre kvalitet.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till geometriprocessens alla delområden och förklarar samtidigt hur områdena hänger ihop. Kursen kommer att ge både en inblick i var forskningsfronten befinner sig och de grundläggande kunskaperna inom de viktigaste delområdena.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla funktioner, såväl inköpare, projektledare, konstruktörer, produktionstekniker, processberedare, kvalitetsansvariga, mättekniker som produktionsledare.

Vill du delta?

Vänligen kontakta Karin Wilson.