Hur når vi en fossilfri svensk industri?

plant

Välkommen till ett heldagsseminarium som tar avstamp i industrins färdplaner mot en fossilfri svensk industri!

Dagen arrangeras av Swerea MEFOS tillsammans med Jernkontoret och kommer att bjuda på presentationer och diskussioner, samt avslutas med en workshop.

Eventet vänder sig till dig inom nordisk industri.

Preliminär Agenda

Moderator: Anna Ponzio, Jernkontoret

08.30-09.00 Anmälan och frukostfika

09.00-09.05 Introduktion (Jernkontoret)

09.05-09.25 En innovativ miljö för att nå en fossilfri industri – Pågående och framtida forskning på Swerea MEFOS (from 1 oktober Swerim) och RISE 
(Swerea MEFOS och RISE)

09.25-09.45 Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring (Erika Skogsjö, Svemin)

09.45-10.05 Klimatfärdplan – För en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige (Helén Axelsson, Jernkontoret)

10.05-10.25 Färdplan cement för ett klimatneutralt betongbyggande 
(Karin Comstedt, Heidelberg Cement)

10.25-10.40 Fika

10.40-11.05 Q&A Färdplaner

11.05-11.30 Hur arbetar Energimyndigheten för att vi ska nå klimatmålen? 
(Klara Helstad, Energimyndigheten)

11.30-12.15 Panelsamtal om forskningsbehov för att nå klimatmålen. Deltagare från industrin, bl.a. Hybrit, Boliden, Skogsindustrierna, SMA Mineral.

  • Fossilfri industri - utmaningar och synergier?             
  • Branschöverskridande lösningar

12.15-13.00 Lunch

13.00-15.00 Workshop

  • Prioriterade forskningsområden inom gemensamma frågor
  • Hur utvecklar vi synergier mellan branscherna?

Seminariet är kostnadsfritt, och lunch och fika ingår.

Varmt välkommen!

Datum
2018-10-09 08:30 till 15:00
Sista anmälningsdatum
2018-10-02
Plats
Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm
Pris
Kostnadsfritt, lunch och fika ingår
Typ
Seminarium