Hur blir industrin en bättre och mer jämställd arbetsplats?

Välkommen till en workshop med nätverken Kvinnan i leverantörsindustrin, Nätverket för Kvinnor inom Drivmedels- och Fordonsbranschen.

Det behövs fler kvinnor i industrin och det behövs nu. Kan vi använda digitaliseringen för att involvera och skapa en effektivare och en mer jämställd arbetsplats? Målet med workshopen är att få nya idéer om hur vi kan göra arbetsplatser mer attraktiva för kvinnor som arbetar i en mansdominerad bransch.

Träffen inleds med att vi får ta del av projektet MEET, som syftar till att skapa effektivare möten genom att identifiera individers behov av information och kunskap. Därefter tas en plan fram för hur det kan stöttas organisatoriskt med hjälp av olika teknologier. Deltagarna i MEET kommer att presentera modellen för oss vilket blir en bas för vår fortsatta diskussion om vad som får dig att trivas på din arbetsplats.

Resultateten av workshopen kommer att fångas upp och analyseras. En liknande övning kommer att ske i Stockholm i höst, varav resultaten från båda tillfällena kommer att summeras och därefter kommuniceras.

På träffen bjuder vi på mingelbuffé och det finns möjlighet att besöka RISE IVF’s lab.

Kvinnan i Leverantörsindustrin skapades år 2015 av FKG för att skapa en mötesplats för kvinnor i ledande positioner inom fordonsindustrin. Vi hoppas på detta sätt kunna få en bättre förståelse för hur fordonsbranschen ser ut och hur många kvinnor som faktiskt jobbar inom leverantörsindustrin. Gruppen vänder sig till dig som är chef, mellanchef, projektledare, ingenjör eller arbetar med forskning och utveckling på ett eller annat sätt. Vi hoppas kunna förbättra jämställdheten och integrationen. Ett av målen är att få fler kvinnor intresserade av fordonsindustrin, få yngre tjejer att intressera sig för branschen och synliggöra kvinnor i ledande positioner. Nätverket har idag över 200 medlemmar och intresset är stort.

https://www.linkedin.com/groups/6952063

NKDF – Nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsbranschen bildades våren 2015 av Branschorganisationerna BIL Sweden och SPBI. Syftet med nätverket är att skapa en mötesplats för kvinnor, att synliggöra branschens kvinnor och att arbeta aktivt för att lyfta fram positiva förebilder både internt och externt samt att höja medvetandenivån om kvinnors positioner och potential inom branschen och främja utveckling och jämställdhet inom branscherna. Nätverket ser det fortsatta och ackumulerande jämställdhetsarbetet i Sverige som en förutsättning för ett jämlikt och framgångsrikt näringsliv och företagande. Nätverket riktar sig i första hand till kvinnor som arbetar med eller på annat sätt är engagerade i drivmedels- och fordonsbranschen. Nätverket bidrar även till att skapa nya kontakter och ger möjlighet för deltagarna att dela med sig av erfarenheter som kan främja en positiv utveckling i jämställdhetens tecken.

https://www.facebook.com/NKDF-1602042590030506/

Läs mer om MEET

Läs mer om Produktion2030: www.produktion2030.se

PDF iconInbjudan som pdf (378.38 KB)

Datum
2019-06-04 16:30 till 19:00
Sista anmälningsdatum
2019-05-28
Plats
RISE IVF, Argongatan 30, Mölndal
Pris
Tack vare stöd genom Produktion2030 är denna omgång av kursen kostnadsfri
Typ
Workshop