Höstträff i Nätverket för Ekodesign

Vill ni lära mer om hur era produkter kan utformas för att ge minsta möjliga miljöpåverkan? Välkommen till höstens träff i Nätverket för Ekodesign. Denna gång har vi fokus på hur man kan formge produkter som uppmuntrar hållbar konsumtion och bidrar till hållbara materialflöden. Vi får också höra mer om hur några möbelföretag arbetar för att deras produkter ska passa i cirkulära system. Dessutom ges möjlighet för alla deltagare att träna och utbyta erfarenheter för att kunna göra just sina produkter bättre. Träffen är en medlemsträff, men icke medlemmar är välkomna på en träff som ”prova på”. 

Ni är också välkomna att gå med i vårt Nätverk för Ekodesign. Där finns möjlighet att inspireras och lära mer om hur man praktiskt kan gå tillväga, och också att utbyta erfarenheter med andra företag. I medlemskapet ingår dessutom mer individuellt stöd till varje medlemsföretag.

Mer information om nätverket finns att läsa på Nätverket för Ekodesign.

Program

09.30  Registrering och kaffe

10.00  Introduktion. Anna Karin Jönbrink, RISE IVF

10.30  Hållbar design eller ”Hur kan vi formge produkter som uppmuntrar hållbar konsumtion och bidrar till hållbara materialflöden?” Marie Nilsson, Öresunddesign

11.45  Lunch

12.45  Vinster och utmaningar med återbruk av möbler. Erfarenheter från såväl forskning som från företag som arbetar med frågan. Hans Lennart Norrblom, RISE IVF och Niklas Hedin, Swedese Studio (PU)

13.45  Workshop (inkl fika): Vi övar på vad vi lärt oss. Var och en av deltagarna får om man vill ta med en av ”sina” produkter, som vi i gruppövningar tillsammans förädlar. Marie Nilsson, Öresunddesign och Anna Karin Jönbrink, RISE IVF

15.00  Gemensamma lärdomar från workshopen

15.30  Avslutning

16.00  SLUT

Datum
2018-11-13 09:30 till 16:00
Sista anmälningsdatum
2018-11-08
Plats
RISE IVF Argongatan 30
Pris
Kostnadsfritt för medlemmar, "prova på" kostar 1500 kr