Hållbarhetsredovisning 2-dagar

Kurs i Hållbarhetsrapportering och Hållbart företagande/CSR

Under två kursdagar ges en introduktion i ämnet samt praktiska verktyg och vägledning för att ta fram en egen hållbarhetsredovisning.

Vi går igenom den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering samt diskuterar vad den innebär för just ert företag. Efter genomgången kurs har ni arbetat fram stommen till er egen redovisning samt fått en struktur och mall för att enkelt skapa uppdaterade redovisningar från år till år.

Beskrivning

Kursen är uppdelad på två tillfällen om en dag vardera där teori och praktiska övningar varvas. Här ingår även gruppdiskussioner där deltagande företag får möjlighet att utbyta idéer och tankar. Mellan de två tillfällena genomför varje deltagare en hemuppgift som baseras på de teoridelar som gåtts igenom på kurstillfället. Vid kursen används bland annat en strukturerad guide som baseras på en steg-för-steg-metod för framtagning av hållbarhetsredovisning. I guiden finns både teori och praktiska blanketter som leder fram varje företag till sin egen hållbarhetsredovisning. Övrigt kursmaterial består av ett självvärderingsverktyg samt en handbok för prioritering, urval och råd kring hållbart företagande.

Vid utbildningen går vi bl a igenom:

 • innebörd av nya lagen om hållbarhetsrapportering
 • en introduktion av hållbart företagande
 • intressenter
 • intressentdialoger
 • väsentlighetsanalys
 • redovisningsparametrar
 • struktur och metod för att systematisera arbetet med redovisningen
 • tips och råd för en redovisning

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till företag som enligt lagen behöver rapportera om hållbarhet. Den vänder sig också till mindre och övriga medelstora företag som vill komma igång med sitt redovisningsarbete samt lära sig mer om vad hållbart företagande egentligen är. Även de företag som redan har gjort en redovisning har nytta av att delta, då teori och diskussioner kan ge nya infallsvinklar, goda råd och stöd i själva strukturen av arbetet.

Kursdag 1

 • Introduktion om vad hållbarhetsredovisning och Hållbart företagande/CSR innebär.
 • Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering.
 • Kort om ISO 26000 Guidance on Social Responsibility.
 • Kort om GRI, Global Reporting Initiative.
 • Genomgång av verktyget ”Ansvarsfullt företagande – men hur?”
 • Översiktlig genomgång av guiden för att skapa din hållbarhetsredovisning.
 • Begreppet intressenter.
 • Intressentdialoger och hur man gör i praktiken.
 • Genomgång av möjliga redovisningsparametrar (indikatorer).
 • Att välja redovisningsparametrar.

Till nästa kurstillfälle: Deltagarna förbereder intressentdialoger och val av redovisningsparametrar. De som vill ha feedback på sina val skickar in dem i förväg till kursledarna.

Kursdag 2

 • Feedback på hemuppgifterna: Intressentdialoger och Redovisningsparametrar.
 • Framtagning av olika data (mätvärden).
 • Exempel på hur man på bra/enkelt sätt kan dokumentera data för sina utvalda redovisningsparametrar.
 • Generella rubriker i en enkel hållbarhetsredovisning.
 • Paralleller till andra deklarationer: Energikartläggning som exempel.
 • Kanaler och metoder för spridning.
 • Layout, form och medium.
 • Hur redovisningarna sprids och uppdateras på bra sätt.
 • Att koppla redovisningsarbetet till utveckling: Hur redovisar vi bättre siffror nästa år?
 • Plan för eget fortsatt arbete efter kursen

Efter avslutad kurs: 1 timmes konsultation via telefon eller e-post ingår.

Kursmaterial

 • ”Hållbarhetsredovisning – en guide för redovisning av Hållbart företagande”*
 • ”Upptäck nyttan med ansvarsfullt företagande – en självvärdering”*
 • ”Ansvarsfullt företagande – men hur? En handbok”

* Materialet är framtaget i samverkan med flera svenska företag.