Hållbarhetsredovisning 1-dag

Kurs i Hållbarhetsrapportering och Hållbart företagande/CSR

Vi går igenom den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering samt diskuterar vad den innebär för just ert företag. Efter genomgången kurs har ni arbetat fram stommen till er egen redovisning samt fått en struktur och mall för att enkelt skapa uppdaterade redovisningar från år till år.

Innehåll

 • Introduktion om hållbarhetsredovisning och hållbart företagande/CSR.
 • Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering.
 • Kort om GRI, Global Reporting Initiative.
 • Genomgång av verktyget ”Ansvarsfullt företagande – men hur?”
 • Översiktlig genomgång av guiden för att skapa din hållbarhetsredovisning.
 • Begreppet intressenter.
 • Intressentdialoger och hur man gör i praktiken.
 • Genomgång av några redovisningsparametrar (indikatorer).
 • Exempel på hur man på bra/enkelt sätt kan dokumentera data för sina utvalda redovisningsparametrar.
 • Generella rubriker i en enkel hållbarhetsredovisning.
 • Kanaler och metoder för spridning.
 • Att koppla redovisningsarbetet till utveckling: Hur redovisar vi bättre siffror nästa år?
 • Plan för eget arbete efter kursen

Innehållet är till vissa delar detsamma som för tvådagarskursen men mer komprimerat samt med mindre utrymme för diskussioner och fördjupning.

Kursmaterial

 • ”Hållbarhetsredovisning – en guide för redovisning av Hållbart företagande”*
 • ”Upptäck nyttan med ansvarsfullt företagande – en självvärdering”*
 • ”Ansvarsfullt företagande – men hur? En handbok”

* Materialet är framtaget i samverkan med flera svenska företag.